Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ.

I-SKILLS Cad 2 Basic.

-SKILLS Network I.

I-SKILLS Web Designer.

I-SKILLS System Security.

I-SKILLS DB Admin.

Πιστοποιήσεις

Τα πιστοποιητικά που ο φορέας πιστοποίησης i-skills προσφέρει στην Ελληνική και διεθνή αγορά, καλύπτουν τις βασικές δεξιότητες για χρήστες πληροφορικής. Eντός του 2010 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την υλοποίηση πιστοποιήσεων για προχωρημένες δεξιότητες για επαγγελματίες, εξειδικεύσεις επαγγελμάτων, ειδικά προσόντα, καθώς και πιστοποιήσεις επιχειρησιακών δεξιοτήτων μέσω της EBC*L.
Client 1

NEWSLETTER

Εγγραφή στο Newsletter.