Διαδικασία Πιστοποίησης

H I-Skills A.E. δεν θέτει κανένα περιορισμό ή κάποια προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ, όσο αφορά στις διαδικασίες πιστοποίησης. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που θα προσκομίσετε θα τηρηθούν σε αρχείο, όπως γνωστοποιείται στο κάτω μέρος της παρούσας αίτησης.

Οδηγίες προς Υποψηφίους

Εξεταστέα Ύλη Βασικό Επίπεδο

Εξεταστέα Ύλη Προχωρημένο Επίπεδο