Ευρωπαϊκά Προγράμματα

CERF: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το CERF (Certification Standard for European Reference Framework Key Competences) είναι ένα έργο διάρκειας δύο χρόνων (2011 -2013) που έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος για πέντε από τις συνολικά οκτώ βασικές δεξιότητες- κλειδιά, έτσι όπως έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF: European Reference Framework).

THE AGRI TOURISM PROJECT

Το σχέδιο AGRI TOURISM είναι διετές (2011- 2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci- Εταιρικές Σχέσεις. Ως στόχο έχει την έρευνα και την μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη και την βελτίωση του αγροτουριστικού τομέα στις συμμετέχουσες χώρες.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.