Ευρωπαϊκά Προγράμματα

CERF: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το CERF (Certification Standard for European Reference Framework Key Competences) είναι ένα έργο διάρκειας δύο χρόνων (2011 -2013) που έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος για πέντε από τις συνολικά οκτώ βασικές δεξιότητες- κλειδιά, έτσι όπως έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF: European Reference Framework).

THE AGRI TOURISM PROJECT

Το σχέδιο AGRI TOURISM είναι διετές (2011- 2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci- Εταιρικές Σχέσεις. Ως στόχο έχει την έρευνα και την μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη και την βελτίωση του αγροτουριστικού τομέα στις συμμετέχουσες χώρες.

Publish modules to the "offcanvas" position.