Τα πιστοποιητικά που ο φορέας πιστοποίησης i-skills προσφέρει στην Ελληνική και διεθνή αγορά, καλύπτουν τις βασικές δεξιότητες για χρήστες πληροφορικής. Eντός του 2010 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την υλοποίηση πιστοποιήσεων για προχωρημένες δεξιότητες για επαγγελματίες, εξειδικεύσεις επαγγελμάτων, ειδικά προσόντα, καθώς και πιστοποιήσεις επιχειρησιακών δεξιοτήτων μέσω της EBC*L.

Η i-skills εμπλουτίζει διαρκώς τα προς πιστοποίηση αντικείμενα και τα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία χορηγούμενα πιστοποιητικά.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 τα προσφερόμενα πιστοποιητικά i-skills είναι τα ακόλουθα:

 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 • I-SKILLS Cad 2 Basic
 • I-SKILLS Network I
 • I-SKILLS Multimedia Content Authoring
 • I-SKILLS Project Manager
 • I-SKILLS ERP FI User
 • I-SKILLS Web Developer
 • I-SKILLS DB Admin - SQL Server
 • I-SKILLS Web Designer
 • I-SKILLS Network Admin
 • I-SKILLS System Security