Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ - Basic / Advanced

 
I-SKILLS  - Πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ -
Η πιστοποίηση των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του στην αγορά εργασίας.
Τα πιστοποιητικά Ι-SKILLS Core, Thematic & Basic πιστοποιούν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές των Windows 10 & 11 και του Microsoft® Office 2019, 365, 2021.
Τα πιστοποιητικά της I-SKILLS απευθύνονται σε στελέχη, υπάλληλους, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, και εφοδιάζουν τους κατόχους τους με ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, αλλά και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα (45 λεπτών). Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει και τον τύπο του πιστοποιητικού που θα λάβει:
 

I-SKILLS Basic

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό I-SKILLS Basic θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις παρακάτω τρεις (3) ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

I-Skills Thematic

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό I-SKILLS Thematic θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενότητες:

 • Βασικές Έννοιες Υπολογιστών - Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

 • Παρουσιάσεις

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Επεξεργασία Κειμένου

I-SKILLS Core

 Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό I-SKILLS Core θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις έξι (6) ενότητες:

 • Βασικές Έννοιες Υπολογιστών & Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων

 • Επεξεργασία Κειμένου

 • Υπολογιστικά Φύλλα

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Παρουσιάσεις

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.) ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

 

Εξεταστέα Ύλη (Επίπεδο Basic)

Εξεταστέα Ύλη (Επίπεδο Advanced)